Informatiebeveiliging en privacy goed regelen.

vrijdag 07-10-2016 09:30 - 16:30
Akoesticum, Ede

Deze conferentie helpt je school om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen.

Wachtlijst

Op dit moment zit de bijeenkomst vol. Wij kunnen je op de wachtlijst plaatsen. Zodra iemand zich afmeldt, komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking. Wij zijn ook de mogelijkheid aan het onderzoeken of er een volgende bijeenkomst gehouden kan worden. In beide gevallen kan je mailen naar support@kennisnet.nl. Vermeld hierbij 'wachtlijst werkconferentie Informatiebeveiliging & privacy'. 

De conferentie

Als schoolbestuur ben je er verantwoordelijk voor om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen op school te regelen. Kan jouw schoolbestuur hier hulp bij gebruiken? Kom 7 oktober naar de werkconferentie Informatiebeveiliging & privacy, die Kennisnet houdt samen met de PO-Raad en de VO-Raad.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het regelen van goede informatiebeveiliging en voor het waarborgen van de privacy van leerlingen. Door de digitalisering van het onderwijs kan dat een lastige opgave zijn.

De werkconferentie helpt po- en vo-schoolbesturen bij het nemen van deze verantwoordelijkheden. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, ict-coördinatoren en beslissers in het onderwijs. Je hoeft geen ict-expert te zijn.

Wat leer je op de werkconferentie?

Na deze dag weet je wat informatiebeveiliging en privacy inhouden, waar en hoe de regie gevoerd moet worden door de school, waar je verantwoordelijk voor bent, hoe je afspraken kunt maken met leveranciers, en hoe je ouders en leerlingen informeert over privacyafspraken. Met deze kennis kun je direct aan de slag om privacy en informatiebeveiliging op je school te verbeteren.

Conferentie voorziet in behoefte

De werkconferentie voorziet in een behoefte, want binnen het onderwijs is nog steeds onvoldoende kennis over de privacywetgeving en beroepscodes. Dit is begin dit jaar wederom duidelijk geworden uit onderzoek van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Veel pedagogen en psychologen, die bij scholen werken, maken zich zorgen over de privacy van leerlingen.

Het programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met twee sprekers:

  • Alex Commandeur, hoofd Toezicht Publieke sector van de Autoriteit Persoonsgegevens, gaat in op de meldplicht datalekken.  Wat moeten basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs daarvan weten?
  • Jeroen Wittink, adviseur privacy en informatieveiligheid van Factor50, legt uit hoe je op een fundamenteel andere manier naar informatiebeveiliging en privacy kan kijken om een school weerbaar te maken.

Het tweede deel van het programma bestaat uit diverse workshop. Het volledige programma is te vinden op de pagina van Kennisnet.

 

 

Uitverkocht
Prijs indicatie: € 0
Evenement pagina: https://www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/agenda/deze-conferentie-helpt-je-school-om-informatiebeveiliging-en-privacy-goed-te-regelen/

Locatie Akoesticum
Adres: Nieuwe Kazernelaan 2 – D 42
Postcode: 6711JC
Plaats: Ede
Provincie: Gelderland
Land: Nederland
Factor50
Gepubliceerd: donderdag 26 januari 2017
Laatst bijgewerkt: woensdag 24 mei 2017