Missie & Visie

Missie van Factor50

 • Missie

  We helpen organisaties om de veiligheid van hun informatie op het juiste niveau te brengen en te behouden.

  We doen dit door privacy en informatieveiligheid terug te brengen van abstracte en vage concepten naar concrete adviezen, die voor iedereen herkenbaar, tastbaar en te begrijpen zijn.

  Hiermee dragen we bij aan de bescherming van de (grond)rechten van klanten en burgers.

  Dit zijn onze uitgangspunten.

 • Wij helpen organisaties bij het beantwoorden van de volgende vragen

  Welke risico’s lopen we op het gebied van privacy en informatieveiligheid?

  Hoe staan we ervoor op het gebied van privacy en informatieveiligheid?

  Hoe kunnen we voldoen aan de relevante privacywetgeving?

  Hoe kunnen we privacy en informatieveiligheid concreet en beheersbaar maken?

Mens, Organisatie, Omgeving en Techniek

Factor50 gelooft dat een integrale aanpak de enige manier is voor een organisatie om informatieveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. Wij onderscheiden daarbij 4 fundamenten, namelijk mens, organisatie, omgeving en techniek. Onze producten en diensten bevinden zich op het snijvlak van deze 4 fundamenten.

 • Mens

  Factor50 gelooft dat de mens de sterkste schakel kan en moet zijn om informatieveiligheid op het gewenste niveau te krijgen en te houden. Bewustzijn en gedrag zijn daarom onderdeel van alle producten en diensten van Factor50.

  Producten Factor50:
  - Training en opleiding
  - Assessment via Social Engeneering
  - Workshops
  - Cultuur- en gedragsverandering
  - Bewustzijnsontwikkeling

 • Organisatie

  Hoe zorgt u dat informatieveiligheid op een adequaat niveau komt in uw organisatie? Factor50 helpt u om de verschillende rollen in te regelen en een sterke en slanke organisatiestructuur neer te zetten. Hiermee worden uw doelstellingen op het gebied van informatieveiligheid eenvoudig en zo goed mogelijk gefaciliteerd.

  Producten Factor50:
  - Governance inrichten
  - Beleid opstellen
  - Classificeren van informatie
  - Audit/ 0-meting
  - Protocol melden datalekken
  - Riskmanagement
  - Incidentmanagement
  - Privacy Impact Assessment

 • Omgeving

  Organisaties raken steeds meer verweven met de (digitale) omgeving waarin ze zich bewegen. Daarom is het belangrijk dat u waterdichte afspraken maakt met alle partijen waarmee uw organisatie samenwerkt. Daarnaast is samenwerking en kennisdeling noodzakelijk om de privacy van burgers en klanten te beschermen.

  Producten Factor50:
  - Bewerkersovereenkomsten
  - Compliance wet- en regelgeving
  - Vraagstukken rond outsourcing
  - Publicaties en congressen
  - Participeren en onderhouden kennisnetwerken

 • Techniek

  Factor50 gelooft in een integrale aanpak van informatieveiligheid en privacy, omdat we in de praktijk zien dat de verschillende aspecten innig met elkaar verweven zijn. Techniek is en blijft daarbij een belangrijk onderdeel.

  Producten Factor50:
  - Pentest
  - Ethical Hacking
  - Implementatie technische maatregelen