Factor50 is een metafoor voor ons gedachtegoed. Organisaties hebben informatie nodig, net zoals mensen de zon. Het gebruik van informatie brengt ook risico’s met zich mee. Maar dit is geen reden voor onrust, zolang de organisatie zich maar passend beschermt.

De noodzakelijke maatregelen verschillen per organisatie en bedrijfstak, vergelijkbaar met huidtypes en blootstelling aan de zon. Soms is insmeren afdoende. In andere situaties is het noodzakelijk om beschermende kleding te dragen of helemaal uit de zon te blijven.

Méér is hierbij niet altijd beter. Wij geloven in een balans tussen risico’s, maatregelen en werkbaarheid. Te veel maatregelen nemen is onnodig, duur en geeft een gevoel van schijnveiligheid. Vaak zijn er andere manieren van bescherming mogelijk, die hetzelfde effect bereiken.

Samen met onze klanten bepalen we een afgewogen pakket van maatregelen. Deze zijn altijd toegespitst op de specifieke situatie en organisatie. Hiermee helpt Factor50, om de bescherming van informatie op het juiste niveau te brengen en te houden.