Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Factor50 Informatieveiligheid B.V.. Hoewel Factor50 Informatieveiligheid B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Factor50 Informatieveiligheid B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Factor50 Informatieveiligheid B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Factor50 Informatieveiligheid B.V. sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Factor50 Informatieveiligheid B.V. en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Factor50 Informatieveiligheid B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Factor50 Informatieveiligheid B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Factor50 Informatieveiligheid B.V.