Too big to handle?

Misschien wel, waarschijnlijk niet als u met de expertise van Factor50 werkt!

Direct inzicht en een goede start voor € 875,-*

Cyberdreigingen, privacy en datalekken; abstract en weinig concreet. Hoe pakt u dit aan en hoe krijgt u het onder controle?
Daarvoor is de eerste stap de belangrijkste; het onderwerp begrijpelijk maken en beoordelen of er werkelijk een probleem is. En zo ja, in welke mate.

Factor50 heeft daar een introductie presentatie/workshop voor die als eerste ‘het probleem’ inzichtelijk en begrijpelijk maakt voor u. Het is goed denkbaar dat u en uw collega's na het volgen van de presentatie tot de conclusie komt dat de kans op een beveiligingsincident of datalek eenvoudig is te minimaliseren.

Om tot die conclusie te komen leggen wij tijdens de presentatie/workshop de bevindingen en de mogelijke zorgen vast. De meeste hiervan zullen meteen gekwalificeerd kunnen worden (hoog - laag - midden). U krijgt daardoor direct een goed beeld van wat u zelf kunt aanpakken en de punten die verdere aandacht of uitwerking nodig hebben.

Toezichthouder

Door het houden van deze workshop, laat u zien dat u privacy, informatieveiligheid en de meldplicht datalekken serieus neemt en de eerste- en belangrijkste stap hebt gezet. U laat namelijk zien dat u ermee bezig bent én u heeft daadwerkelijk stappen gezet. Aan de hand van de resultaten van de workshop kunt u dit aan de toezichthouder1 laten zien.

Investering

Drie uur van uw tijd en € 875,-*

U krijgt vanzelfsprekend hoogwaardig naslagmateriaal en twee senior adviseurs zullen voor de uitvoering zorgen. Onze stijl is dat we van hoog over (wet- en regelgeving) werken naar de dagelijkse praktijk en het omgaan met informatie, privacy en datalekken op een praktische en begrijpelijke manier.

Bel ons op 085 8000 245 of vul uw gegevens in en wij bellen u.

Het veld 'Voornaam' is verplicht.
Het veld 'Achternaam' is verplicht.
Vul a.u.b. een geldig e-mail adres in.

Een impressie - Interview met Ton Oosterwijk en Cqure (netwerk voor IT-security specialisten)

Specialistische kennis aanvullend gewenst?

Aangezien informatieveiligheid, cybersecurity, privacy en datalekken veelomvattende onderwerpen zijn kunnen we workshop naar wens uitbreiden of op onderwerpen verdiepen. Eventueel wordt hiervoor een specialist uit ons netwerk ingeschakeld. Denk onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • Imago en reputatie management
 • Privacy en ondernemingsraad
 • Bewerkers- en verwerkersovereenkomsten
 • Europese verordening dataprotectie / European General Data Protection Regulation (Avg / GDPR)
 • Ethical Hacking
 • Ransomware voorkomen
 • Encryptie, hashing, pseudonimiseren en anonimiseren
 • Blockchain
 • Security by default & Privacy by design architectuur
 • PKIoverheid, managed PKI & gekwalificeerde elektronische handtekening
 • ISO/IEC 27000, 27001, 27002, 27017, 27018
 • NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513
 • ISEA3402

 * exclusief 21% BTW, materiaal- en reiskosten

1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid, of andere relevante Data Protection Authority (DPA) zoals beschreven in de EGDPR.